Lisää Työnohjauksesta

Esimiesten ja johdon työnohjaus

Esimiesten ja johtajien työ on yksinäistä ja vaativaa. Esimies vastaa yksikkönsä menestymisestä ja hänen on omalla toiminnallaan kyettävä luomaan innostava ja toiveikas ilmapiiri niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

 

Tavoitteena on vahvistaa esimiehen johtamistyötä tutkimalla omaa tapaa toimia ja itseään johtajana. Esimiehen hyvinvointi varmistaa myös työyhteisön hyvinvoinnin.

Työntekijän yksilötyönohjaus

Tavoitteena on löytää ratkaisuja omaan työhön liittyviin haasteisiin, vahvistaa ammatti-identiteettiä ja parantaa työssä jaksamista. Keskeistä on ohjaajan ja ohjattavan välinen vuorovaikutussuhde.

Työyhteisön ja ryhmien työnohjaus

Tavoitteena on auttaa yhteisön jäseniä tarkastelemaan yhdessä työtään. Se auttaa löytämään ratkaisuja sekä työtilanteiden, asiakkaiden että työntekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Ryhmän jäsenten ymmärrys itseään, työtään ja työtovereita kohtaan lisääntyy.

Työnohjauksen toteuttamisesta tehdään sopimus asiakkaan ja työnohjaajan välillä. Toiminnassa noudatetaan Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita.

Lisätietoja:

Ota yhteyttä niin sovitaan Sinulle ja työyhteisöllesi sopiva ratkaisu!